Érintésvédelmi osztályok

Az MSZ EN 60598-1 jelű szabvány a lámpatesteket az áramütés elleni védelem módja szerint különböző osztályokba sorolja az alábbiak szerint:

0. ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYBA sorolandó lámpatest

Olyan lámpatest, amelynél az áramütés elleni védelmet az alapszigetelés adja. A megérinthető vezetőrészek — ha vannak ilyenek — nincsenek kapcsolatban a hálózat védővezetőjével, és az alapszigetelés meghibásodása esetén a védelem a környezetre épül.

I. ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYBA sorolandó lámpatest

Olyan lámpatest, amelyben az áramütés elleni védelem nemcsak az alapszigetelésre épül, hanem a megérinthető vezető részek további biztonsági intézkedésként össze vannak kötve a rögzített vezetékhálózat védő- (földelő) vezetőjével is oly módon, hogy a megérinthető vezető részek az alapszigetelés meghibásodása esetén sem válnak aktívvá.


II. ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYBA sorolandó lámpatest

Olyan lámpatest, amelyben az áramütés elleni védelem nemcsak az alapszigetelésre épül, hanem további biztonsági intézkedésként kettős szigetelés vagy megerősített szigetelés is található benne, mivel nincs kialakított védőföldelés és hiányzik az üzembehelyezési feltételekre épülő védelem.

Ill.    ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYBA sorolandó lámpatest

Olyan lámpatest, amelyben az áramütés elleni védelem érintésvédelmi törpefeszültségű (SELV) tápláláson alapszik, és amelyben ezen érintés- védelmi törpefeszültségnél nagyobb feszültség nem keletkezik.