A fény

A fény a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő, látható tartományú elektromágneses sugárzásnak fényérzetet létrehozó hányada, ugyanis az emberi szem különböző érzékenységgel reagál az eltérő hullámhosszúságú sugárzásokra. Ennek mértékét fejezi ki a láthatósági tényező, vagy spektrális fényhatásfok, amelynek hullámhossz szerinti eloszlása a V(λ) vagy láthatósági függvény.

Az emberi szem érzékelését világosban látás esetére a V(λ) görbéje (folytonos vonal); sötétben látás esetére a V’(λ) görbe (szaggatott vonal) mutatja.

A rövidebb hullámhosszúságú, 100 nm – 380 nm-es tartomány az ultraibolya (UV), a 780 nm-től 1 mm-ig terjedőt pedig infravörös (IR) sugárzásnak nevezik